Sofa da 3318
Sofa da 3318
Sofa da 3318
Sofa da 3318
Sofa da 3318
Sofa da 3318
Sofa da 3318
Sofa da 3318
Sofa da 3318

Sofa da 3318

128,200,000₫

Mã sản phẩm: SLN-JNA-3318

Tình trạng: Còn hàng

Số lượng:

70% Da, 30% PVC, khung gỗ, mousse

Sofa da 3318
Sofa da 3318
Sofa da 3318
Sofa da 3318
Sofa da 3318
Sofa da 3318
Sofa da 3318
Sofa da 3318
Sofa da 3318
Salon 028 hệ thống
SLT-XCL-028-HT
32,500,000₫
Salon 303 hệ thống góc phải
SLT-XCL-303-HT-P
28,000,000₫
Salon 625 (1+2+3)
SLN-HOM-625
83,350,000₫
Salon 625 (1+2+3) ghế 1
SLN-HOM-625-1
20,800,000₫
Salon 625 ghế 2
SLN-HOM-625-2
29,150,000₫
Salon 625, ghế 3
SLN-HOM-625-3
41,650,000₫
Salon B-FS892 (1+2+3)
SLN-FUR-B-FS892
39,500,000₫
Salon B-FS892 (1+2+3)-ghế 1
SLN-FUR-B-FS892-1
9,850,000₫