Bàn salon Wenge kiếng A005 đen
Bàn salon Wenge kiếng A005 đen
Bàn salon Wenge kiếng A005 đen
Bàn salon Wenge kiếng A005 đen

Bàn salon Wenge kiếng A005 đen

7,350,000₫

Mã sản phẩm: BN-GEN-A005/B

Tình trạng: Còn hàng

Số lượng:

Dài: 70 * Rộng: 70 * Cao: 50

Bàn salon Wenge kiếng A005 đen
Bàn salon Wenge kiếng A005 đen
Bàn salon Wenge kiếng A005 đen
Bàn salon Wenge kiếng A005 đen
Bàn gỗ 2010-15
BN-QIX-2010-15/B
4,900,000₫
Bàn Salon 1801
BN-QXF-1801
12,800,000₫
Bàn Salon 181-1200
BN-HOS-1200
8,050,000₫
Bàn salon 184
BN-XIY-184
11,300,000₫
Bàn Salon 6014-22-1
BN-GUA-6014-22-1
8,400,000₫
Bàn Salon 75-003
BN-HOS-75-003
9,450,000₫
Bàn salon 828
BN-MIT-828
8,350,000₫
Bàn salon 840
BN-MIT-840
8,600,000₫