Nội Thất Tủ Trang Trí

Tủ 3 ngăn kéo 635
TUKN-BOH-635-3
11,500,000₫
Tủ 4 ngăn kéo 635
TUKN-BOH-635-4
13,850,000₫
Tủ 5 ngăn kéo 635
TUKN-BOH-635-5
16,650,000₫
Tủ dán tường 637 thấp
TTTN-BOH-637-T
7,200,000₫
Tủ trang trí 636 cao
TTTN-BOH-636-C
19,400,000₫
Tủ trang trí 636 thấp
TTTN-BOH-636-T
12,600,000₫
Tủ trang trí 637 cao
TTTN-BOH-637-C
16,850,000₫
Tủ trang trí 638
TTTN-BOH-638
31,800,000₫
Tủ trang trí cao T8801
TTTN-BOH-T8801-C
9,800,000₫
Tủ trang trí T8820
TTTN-BOH-T8820
20,700,000₫
Tủ trang trí thấp T8801
TTTN-BOH-T8801-T
7,000,000₫
Tủ trang trí vừa T8801
TTTN-BOH-T8801-V
8,300,000₫