Tất cả các chi nhánh đều mở cửa từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối; từ Thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần. Kể cả ngày Lễ.