Đầu tiên xin kiểm tra kỹ lại các kiện hàng một lần nữa. Một số mặt hàng được chia thành nhiều kiện. Số kiện được ghi rõ trên thùng, nhãn hàng. Nếu mất kiện, hãy đến quầy thu ngân của chi nhánh đã mua hàng kèm theo hóa đơn gốc.

Nếu hàng hóa bên trong kiện bị thiếu, hãy đến quầy thu ngân của chi nhánh đã mua hàng kèm theo hóa đơn gốc và tờ hướng dẫn lắp ráp để đối chiếu.

Đối với đồ gia dụng bị thiếu bộ phận, xin cung cấp số serial của sản phẩm.