Hệ thống Café AQ - TP. HCM là hệ thống cửa hàng cung cấp các loại thức uống đặc biệt là coffee và điểm tâm.