Nếu trong quá trình lắp ráp có sự cố, xin gọi Trung tâm CSKH của ChiLai vào số HOTLINE: 0903 79 70 70 để được đề xuất hướng giải quyết. Khi gọi xin lưu ý giữ hóa đơn và số hóa đơn để nhân viên tra cứu.